Posty

Stała zmiana godzin otwarcia Biblioteki.

Od dnia 12.02.2018 Biblioteka IChO/IChF będzie czynna następująco:
poniedziałek, czwartek - od 9:00 do 18:00 wtorek, środa, piątek- od 9:00 do 16:00 oraz pierwsza i trzecia sobota miesiąca od 9:00 do 13:00

Wesołych Świąt życzy Biblioteka

Obraz

Publikowanie w czasopismach hybrydowych na zasadzie OA w Springer. Zasady.

Szanowni Państwo,wszystkim zainteresowanym publikowaniem artykułów na zasadzie swobodnego dostępu (Open Access) w czasopiśmie Springer bez opłat blog Biblioteka ICho/IChF upublicznia zaktualizowaną listę czasopism hybrydowych objętych finansowaniem przez MNiSWNarodowym programem publikacji naukowych Springer Open Choice/Open Access.Z opcji Open Access finansowanej przez MNiSW może skorzystać autor korespondencyjny afiliowany w IChF PAN. Nie jest istotna afiliacja innych autorów, ani kolejność autorów. Autor korespondencyjny otrzymuje zawiadomienie z wydawnictwa o akceptacji artykułui rozpoczęciu produkcyjnej fazy publikacji.W zawiadomieniu zawarty jest link do strony internetowej, na której autor ma wskazać swoją afiliację oraz zatwierdzić opcję Open Access.Afiliacje należy wybrać z listy, na której znajdują się wszystkie instytucje krajowezgłoszone do licencji Springer.Lista tytułów SPRINGER :https://drive.google.com/open?id=1wqkXjzkr-fzbadHPYPJW_E91dByP6k9e

Open Access - o czym warto wiedzieć. Seminarium w IChF PAN

Obraz
Na Platformie Otwartej Nauki można również znaleźć relacje ze spotkania w Instytucie Chemii Fizycznej PAN, które odbyło się 26.10.2017 odnośnie Open Access.  Zachęcam do przeczytania : http://pon.edu.pl/index.php/post?pid=123 (dostęp dnia 23.11.2017)

Seminarium nt. Otwartego Dostępu - krótkie sprawozdanie

W dniu 26.10.2017 w tygodniu poświęconemu na Otwartą Naukę, Instytut Chemii Fizycznej przeprowadził spotkanie na temat funkcjonowania Open Access na naszym naukowym podwórku, jak i omówieniu naszego Repozytorium Zasobów Naukowych. Na spotkanie byli zaproszeni kierownicy zakładów, naukowcy oraz wszyscy zainteresowani tematem.  Na spotkanie zostali zaproszeni goście, którzy omówili temat wolnego dostępu. A byli to : pan Tomasz Lewandowski, który zajmuje się na co dzień kontaktami z wydawcami  i redakcjami czasopism udostępnianych w Bibliotece Nauki oraz pani Marta Hoffman-Sommer, która z wykształcenia jest biologiem molekularnym, a w ramach Platformy Otwartej Nauki zajmuje się projektami dotyczącymi otwartych danych badaczy i zarządzania danymi, a także koordynuje prace związane z uruchomieniem ogólnopolskiego Repozytorium Otwartych Danych RepOD. Na spotkaniu omawiała prawne aspekty udostępniania swoich prac naukowych w trybie open access.
Z ważniejszych informacji:

Gdzie znaleźć legal…

Otwórz się na to co dostępne !!!

Obraz
Od 23.10 do 27.10 świętujemy Tydzień Otwartego Dostępu w Polsce. Jest to coroczne wydarzenie dotyczące komunikacji naukowej, poświęcone wolnemu dostępowi. Tydzień  obchodzony jest globalnie online, jak i offline. W tym czasie można znaleźć dużo imprez typu: seminaria, dyskusje, sympozja poświęcone rozpropagowaniu nauki w ogóle.

Biblioteka IChO i IChF PAN dokłada swoją cegiełkę w to wydarzenie organizując spotkanie mające na celu promocje tworzonej przez nas (już  kilka lat) cyfrowej biblioteki zasobów naukowych, która w skrócie nazywa się RCIN (Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych). Znajdą w niej Państwo m.in. archiwalne i aktualne prace doktorskie, dokumentacja badań, świadectwo realizowanych projektów naukowych.
Po więcej informacji zapraszamy na spotkanie z p. J. Bielecką-Mądry w czwartek 26.10.2017 o godz. 10:00-12:00. Spotkanie odbędzie się w Auli IChF/IChO PAN (ul. M. Kasprzaka 44/52).

Poruszane tematy, podczas spotkania będą następujące:
1. Otwarty dostęp do publikacji na…